Korets historie

Fagforeningenes Sangforening -  Fredrikstad Mannskor
10.10.1906  -  10.10.2016.

Sangforeningen ble stiftet søndag 10.10.1906!
Samtlige fagforeninger fra distriktet var med på denne etableringen.

Sangforeningen startet med 32 medlemmer.
En forutsetning for å bli medlem var at en hadde partiboka i orden!

Formålet i begynnelsen var å underholde arbeiderne på deres møter, fester o.l., noe som også ble nedfelt i korets vedtekter.

Koret deltok første gang på Smaalenenes Sangerforbund sitt stevne i Moss i 1907.
Sangforeningen meldte seg ut av dette forbundet året etter, i 1908.
Årsaken skulle være at det ikke bare var rene arbeiderkor i dette forbundet.

Nors Sangerforbund ble stiftet 1. mai 1908, mens Østfold Sangerforbund ble stiftet i 1921.

Sangforeningen fikk sin første fane 17.august 1918.

Viktig beslutning i november 1919:
«Ingen må vise seg beruset ved sangøvelser, stevner eller assistanser hvor sangforeningen opptrer»!

Vært arbeiderbevegelsens støttespiller.
Deltatt på 1.mai arrangementer, sunget på sykehjem og aldershjem i alle år.

Deltok på slutten av 80-tallet i store oppsetninger som CHESS (1987) og Les Miserables (1990)!

Har vennskapskor i Ålborg, Danmark. «Smede Sangkoret Vølund» siden 1978.

Eget hus «Sangerhuset» ifra jan 1984!

Skiftet navn til Fredrikstad Mannskor i 1989!

Kuriositet: Telefon på sangerhuset ble byttet til en med myntinnkast?!?!

90-Tallet

Deltagelse i «LES Miserables» 1990.

Deltagelse i By operetten i 1992

Koret hadde 18 aktive sangere ved hundreårsskiftet.

Deltar i LO’s sitt 100-årsjubileum.

Samarbeid med 4 andre kor i Fredrikstad. Kalles SAM-4.
Formål å få flere medlemmer.

2000-tallet

Tall Ship Races i Fredrikstad i 2005. Nytt sjanti-kor med FMK i spissen oppstår.
Har sunget mye sjantis siden det!
Deltok også ved Tall Ship Races i Fredrikstad i 2014.

Deltatt på Langesund Sjantifestival flere ganger.

100-årsjubileum med stor konsert på Lisleby Samfunnshus!
Tur til Lanzarote m/damer høsten 2006.

Vervekampanje med sangopptreden flere lørdager i Østfoldhallen ga dårlig respons.

Var med å arrangerte Landssangerstevne i 2008 i Fredrikstad.
Deltatt på Landsangerstevne i Trondheim (2012) og Rjukan (2016)

Korets formål 1906:
Ved sang å høyne arbeidernes åndelige nivå, å virke for arbeiderbevegelsens fremme, samt med sang glede syke og gamle!

KORETS FORMÅL 2016:
Å fremme mannskorsangen spesielt og korsangen generelt. Være til glede for seg selv og andre.
Styrke kameratskapet og samholdet i koret, samt være et sosialt samlingssted for gamle og nye medlemmer.

Ledere i «nyere tid»:

Gunnar Grabner              1979 – 1982, 21.3.1994 – 9.3.1996.
Knut Hansen                     1968 – 1973, 1978 – 1979, 1982 – 1985
Erik Mikalsen                    1985 - 1989.
Kjell A. Johansen             1989 – 1993, 1996 - 1999.
Roar Tindlund                   27.2.1999 – 24.2.2007.
Jan Haraldstad                  24.2.2007 – 14.2.2009 (Syk siste år, NL Kjell Johansen overtok frem til 2009).
Roar Kristoffersen          14.2.2009 – 13.2.2016.
Geir Kvalsvik                     13.2.2016 – 2018
Svein Kronborg                2018      -